30 kết quả tìm Bộ lưu điện Emerson
Hiển thị:

UPS Emerson Liebert PSA1000-BX

- Công suất đầu ra: 1000VA / 600W
- Công nghệ: AVR

UPS Emerson Liebert PSA-1000MT3-230

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software  - Công suất: 1000 VA / 600W  - Công nghệ: AVR Line-interactive.  - điện áp vào: 160-287 VAC.  - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%.  - điện áp ra: 220/230/240 VAC.  - Tần số nguồn ra: 50 HZ .  - Chống sét lan ...

UPS Emerson Liebert PSA-1500MT3-230

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software  - Công suất 1500VA / 900W  - Công nghệ: AVR Line-interactive.  - điện áp vào: 160-287 VAC.  - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%.  - điện áp ra: 220/230/240 VAC.  - Tần số nguồn ra: 50 HZ .  - Chống sét lan ...

UPS Emerson Liebert PSA-650MT3-230

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software  - Công suất: 650VA / 390W   - Công nghệ: AVR Line-interactive.  - điện áp vào: 160-287 VAC.  - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%.  - điện áp ra: 220/230/240 VAC.  - Tần số nguồn ra: 50 HZ .  - Chống sét lan ...

UPS Emerson Liebert PSA-500MT3-230

Liebert PSA 230V AVR USB Multilink® Software  - Công suất: 500VA / 350W   - Công nghệ: AVR Line-interactive.  - điện áp vào: 160-287 VAC.  - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%.  - điện áp ra: 220/230/240 VAC.  - Tần số nguồn ra: 50 HZ .  - Chống sét lan ...

UPS Emerson Liebert PSA600-BX

Công nghệ: AVR  - Điện áp vào: 162 - 290 VAC  - Tần số nguồn vào: 50/60 Hz (auto sensing)  - Điện áp ra: 230 VAC  - Tần số nguồn ra: 50/60 (Auto sensing) ± 10%  - Thời gian chuyển: 2 - 6ms - Chống sét - Time sạt : 4 giờ được ...

UPS Emerson GXT3-6000RT230

 Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Software - Công nghệ: On-line double conversion - Hệ số công xuất: 0.9 - Maintenance Bypass Switch bundled  - điện áp vào: 220/230/240VAC - Tần số nguồn vào: 40-70 Hz  - điện áp ...

UPS Emerson GXT3-3000RT230

 Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Software - Công nghệ: On-line double conversion - Hệ số công xuất: 0.9 - điện áp vào: 220/230/240VAC - Tần số nguồn vào: 40-70 Hz  - điện áp ra: 220/230/240VAC  - Tần số nguồn ...

UPS Emerson PS1000RT3-230

Bộ lưu điện UPS Emerson Liebert PS1000RT3-230 (1000VA / 900W) - Liebert PSI 230V 2U pF 0.9 Rack/Tower USB Multilink® Software (có sẵn thanh Railkit) - Công suất đầu ra: 1000VA/900W - Công nghệ: AVR Line-interactive. - Hệ số công suất: 0.9. - điện áp ...

UPS Emerson PS2200RT3-230

- Công nghệ: AVR Line-interactive.  - Công xuất : PS2200RT3-230 - 2200VA / 1980W  - Hệ số công suất: 0.9.  - điện áp vào: 165-300 VAC.  - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%.  - điện áp ra: 220/230/240 VAC  - Tần số nguồn ra: 50 HZ  - Chống sét lan truyền: ...

Bộ lưu điện Emerson PS1500RT3-230

- Công nghệ: AVR Line-interactive. - Hệ số công suất: 0.9. - điện áp vào: 165-300 VAC. - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%. - điện áp ra: 220/230/240 VAC - Tần số nguồn ra: 50 HZ - Chống sét lan truyền: RJ - 45 Jack(in/out) - data line protection - Cổng ...

UPS Emerson PS3000RT3-230

- Công nghệ: AVR Line-interactive.  - Công Xuất : PS3000RT3-230 - 3000VA /2700W  - Hệ số công suất: 0.9.  - điện áp vào: 165-300 VAC.  - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%.  - điện áp ra: 220/230/240 VAC  - Tần số nguồn ra: 50 HZ  - Chống sét lan truyền: ...

UPS Emerson GXT3-2000RT230

Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Software  - Công nghệ: On-line double conversion  - Hệ số công xuất: 0.9  - điện áp vào: 220/230/240VAC  - Tần số nguồn vào: 40-70 Hz   - điện áp ra: 220/230/240VAC   - Tần số ...

UPS Emerson GXT3-10000RT230

Liebert GXT3 On-Line 230V 2U Extended Run pF 0.9 Rack/Tower, Multilink® Software  - Công nghệ: On-line double conversion  - Hệ số công xuất: 0.9  - Maintenance Bypass Switch bundled   - điện áp vào: 220/230/240VAC  - Tần số nguồn vào: 40-70 Hz   - ...

UPS Emerson Offline Liebert PSA-1000VA

Liebert PSA 1000VA 230V AVR USB Multilink® Software(PSA1000MT3-230U)  - Công nghệ: AVR Line-interactive.  - điện áp vào: 160-287 VAC.  - Tần số nguồn vào: 50/60 ± 5%.  - điện áp ra: 220/230/240 VAC.  - Tần số nguồn ra: 50 HZ .  - Chống sét lan truyền ...
Lọc kết quả theo Giá