Điện thoại: 0906.066.638
Địa chỉ:
- Hà Nội (2) - Hồ Chí Minh (2)
Xem bản đồ

đồng hồ vạn năng không dùng pin Lutron DM-9981G

Giá: 1.000.000 đ được bán tại www.vinacomm.vn

Đã xác thực
Báo sai

Chỉ thị số Giải đo : + đo tụ điện :40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF + ACA : 10 A/400 mA/40 mA/4000 uA/400 uA + DCA : 10 A/400 mA/40 mA/4000 uA/400 uA + đo điện trở : 400/4 K/40 K/400 K/4 M/40 M Ω  + ACV : 4 V/40 V/400 V/600 V + DCV : 400.0 mV /4 V/40 V ...

Xem tất cả nơi bán khác Xem chi tiết tại nơi bán