Điện thoại: 0906.066.638
Địa chỉ:
- Hà Nội (2) - Hồ Chí Minh (2)
Xem bản đồ

đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018

Giá: 850.000 đ được bán tại www.vinacomm.vn

Đã xác thực
Báo sai

Chỉ thị sốDCV : 400mV/4/40/400/600VACV : 4/40/400/600VHz : 10/100Hz/1/10/100/1000kHz/10MHzΩ : 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩKiểm tra điốt : 4V/0,4mAC : 40nF/400nF/4 µF/40 µF/200 µF ...

Xem tất cả nơi bán khác Xem chi tiết tại nơi bán