Địa chỉ:
- 132 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh - SĐT: 0935.023.023, 0866.883.999 - 362/21 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng - SĐT: 0966.666.158
Xem bản đồ

Minix Neo X6 - Quard Core

Giá: 1.790.187 đ được bán tại www.viendongshop.vn

Đã xác thực
Báo sai
Xem tất cả nơi bán khác Xem chi tiết tại nơi bán