đăng ký cửa hàng

miễn phí xác thực
Được hiển thị Sản phẩm lên sàn so sánh giá SoRe. Sản phẩm thường được hiển thị ở vị trí ưu tiên hơn chưa xác thực.
Chúng tôi giữ quyền từ chối việc đưa thông tin website nếu website chưa đáp ứng đủ điều kiện. Chúng tôi sẽ sắp xếp nhân sự thu thập thông tin để xác thực và có thể tư vấn bạn trong một số trường hợp.
Các sản phẩm sẽ hiển thị "chưa xác thực". Sản phẩm và cửa hàng (website) được ghi nhận là "xác thực" trên SoRe.
Người đăng ký cần đảm bảo nội dung website tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Nội dung website phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa người Việt. Người đăng ký cần đảm bảo nội dung website tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Nội dung website phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa người Việt.
Thông thường việc kiểm tra, xét duyệt sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tuần. Trong 2 ngày (làm việc) sẽ có nhân viên SoRe liên hệ để xác nhận thông tin.
Miễn phí. Bằng quá trình xác thực chúng tôi muốn giúp khách hàng (người mua) an tâm, hài lòng và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nơi mua.
Chứng nhận xác thực có giá trị trong 3 tháng, tuy nhiên có thể vô hiệu (chưa xác thực) nếu khách hàng phản ánh/khiếu nại. Sau 3 tháng, chứng nhận sẽ được xét lại.
Phí xác thực: 500.000 VNĐ (Được tặng 1 bài viết PR trên SoRe).