Điện thoại Alcatel AL-Slim

Điện thoại Alcatel AL-Slim

Giá rẻ nhất Điện thoại cố định giá rẻ
 
Đánh giá sản phẩm này
Nhập nhận xét về sản phẩm
Vui lòng nhập họ và tên!
điện thoại để bàn Alcatel AL-Slim
o Máy điện thoại để bản, có thể treo tường
o Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất
o Chức năng Flash chuyển cuộc gọi
o Có thể sử dụng làm máy thử đường dây
So sánh giá
6 nơi bán Điện thoại Alcatel AL-Slim
Nơi bán
Sắp xếp
140.000 đ
  Chưa xác thực
www.vinastar.vn
điện thoại để bàn Alcatel AL-Slim điện thoại để bàn Alcatel AL-Slim chi tiết
Thông tin sản phẩm
 
Thông tin sản phẩm
Mô tả:
Giá :
điện thoại Analog Alcatel AL-Slim
150.000 đ
  Chưa xác thực
www.vatlieumang.vn
điện thoại bàn Alcatel AL-Slim điện thoại bàn Alcatel AL-Slim chi tiết
Thông tin sản phẩm
 
Thông tin sản phẩm
Mô tả:
Máy điện thoại để bản, có thể treo tường; Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất; Chức năng Flash chuyển cuộc gọi; Có thể sử dụng làm máy thử đường dây.
170.000 đ
  Chưa xác thực
www.tiamo.com.vn
điện thoại để bàn Alcatel AL-Slim điện thoại để bàn Alcatel AL-Slim chi tiết
Thông tin sản phẩm
 
Thông tin sản phẩm
Mô tả:
điện thoại để bàn Alcatel AL-Slim
o Máy điện thoại để bản, có thể treo tường
o Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất
o Chức năng Flash chuyển cuộc gọi
o Có thể sử dụng làm máy thử đường dây
195.000 đ
  Chưa xác thực
www.f5pro.vn
điện Thoại Cố định Alcatel AL-Slim điện Thoại Cố định Alcatel AL-Slim chi tiết
Thông tin sản phẩm
 
Thông tin sản phẩm
Mô tả:
điện Thoại Cố định Alcatel AL-Slim Máy điện thoại để bản, có thể treo tường Chức năng gọi lại số điện thoại gần nhất Chức năng Flash chuyển cuộc gọi Có thể sử dụng làm máy thử đường dây ...
205.000 đ
 
www.vinacomm.vn
210.000 đ
  Chưa xác thực
www.sellmax.vn
Bình luận của người dùng
Nhập ý kiến của bạn
Xem thêm