Điện thoại Nippon NP-210-2

Điện thoại Nippon NP-210-2

Giá rẻ nhất Điện thoại cố định giá rẻ
 
Đánh giá sản phẩm này
Nhập nhận xét về sản phẩm
Vui lòng nhập họ và tên!
- điện thoại kéo dài một máy mẹ và một máy con, tay con cốc xạc rời - Nhớ 16 số điện thoại -Có SP-Phone hai chiều - Màn hình hiển thị số gọi đến, nhớ 64 số điện thoại gọi đến - Có 33 kiểu chuông trên máy mẹ và 40 kiểu chuông trên máy con - Chức năng ...
So sánh giá
3 nơi bán Điện thoại Nippon NP-210-2
Nơi bán
Sắp xếp
NIPPON NP 210-2 NIPPON NP 210-2 chi tiết
Thông tin sản phẩm
 
Thông tin sản phẩm
Mô tả:
- điện thoại kéo dài một máy mẹ và một máy con, tay con cốc xạc rời - Nhớ 16 số điện thoại -Có SP-Phone hai chiều - Màn hình hiển thị số gọi đến, nhớ 64 số điện thoại gọi đến - Có 33 kiểu chuông trên máy mẹ và 40 kiểu chuông trên máy con - Chức năng ...
890.000 đ
 
www.vinacomm.vn
898.700 đ
  Chưa xác thực
www.sieuthimayvietnam.vn
898.700 đ
  Chưa xác thực
www.vinastar.vn
Bình luận của người dùng
Nhập ý kiến của bạn
Xem thêm