28 kết quả tìm Máy bơm nước Mastra
Hiển thị:

Máy bơm giếng Mastra R95-DF-13

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-DF-08

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-DF-30

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-DG-14

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-MA-17

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-VC-16

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-BF-13

TêN HÀNG NGUỒN(V) CôNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LưU LưỢNG R95-BF-13-(ơ49) 220-380V 2/1.5 100 m- 40 m 1m3- 7m3 ...

Máy bơm giếng Mastra R95-BF-18

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm Mastra R-150-ES-08

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-BF-09

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm giếng Mastra R95-VC-09

TêN HÀNG NGUỒN(V) CôNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LưU LưỢNG R95-VC-09-(ơ 49) 220 1/0.75 6M-28M 1m3  6m3 ...

Máy bơm Mastra R-150-ES-04

Hãng sản xuất:
Mastra

Máy bơm Mastra R-150-ES-06

Máy bơm thả chìm Mastra R150-ES-06
- Model R150-ES-06

Máy bơm Mastra R-150-ES-10

Máy bơm thả chìm Mastra R150-ES-10
- Model R150-ES-10

Máy bơm Mastra R-150-ES-11

Máy bơm thả chìm Mastra R150-ES-11
- Model R150-ES-11
Lọc kết quả theo Giá