4 kết quả tìm Máy in thẻ nhựa Magicard
Hiển thị:

Máy in thẻ nhựa Magicard Avalon

Tốc độ in một thẻ màu là 35 giây.
Tốc độ in một thẻ đen trắng là 6 giây

Máy in thẻ nhựa Magicard Tempo

Tốc độ in một thẻ màu là 30 giây.
Tốc độ in một thẻ đen trắng là 6 giây

Máy in thẻ nhựa Magicard RIO2

Thông số kỹ thuật   Máy in thẻ AVALON Tốc độ in Tốc độ in một thẻ màu là 20 giây. Tốc độ in một thẻ đen trắng là 4 giây Chống làm giả Standard Holokote® , HoloKote® ,UltraSecure®, UltraSecure® key chống  làm  giả. Xem thêm về lựa chon thêm của máy in ...

Máy in thẻ nhựa Magicard Tango-2

Thông số kỹ thuật Máy in thẻ AVALON Tốc độ in Tốc độ in một thẻ 2 mặt màu là 40 giây  Tốc độ in một thẻ 2 mặt, mặt trước màu, mặt sau đen trắng là 25 giây Chống làm giả Standard Holokote® , HoloKote® ,UltraSecure®, UltraSecure® key chống  làm  giả. ...
Lọc kết quả theo Giá