18 kết quả tìm Máy phát điện Fadi
Hiển thị:

Máy phát điện Fadi NH-FD100CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :100Dung tích xilanh :5.9LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :1350Kích ...

Máy phát điện Fadi NH-FD250CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :250Dung tích xilanh :14LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :3000Kích thước ...

Máy phát điện Fadi NH-FD450CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :450Dung tích xilanh :18.9LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :4900Kích ...

Máy phát điện Fadi FDP130SS3

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :PerkinsCông suất (KVA) :130Dung tích xilanh :5.99LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácTrọng lượng (kg) :1900Kích thước (mm) :3000*1250*1650Nhiên ...

Máy phát điện Fadi FDP150SS3

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :PerkinsCông suất (KVA) :150Dung tích xilanh :5.99LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácTrọng lượng (kg) :2000Kích thước (mm) :2250*1150*1550Nhiên ...

Máy phát điện Fadi FDP200SS3

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :PerkinsCông suất (KVA) :200Dung tích xilanh :8.7LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácTrọng lượng (kg) :2000Kích thước (mm) :3000*1250*1650Nhiên ...

Máy phát điện Fadi FDP300SS3

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :PerkinsCông suất (KVA) :300Dung tích xilanh :12.5LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácTrọng lượng (kg) :3000Kích thước (mm) :3500*1350*1800Nhiên ...

Máy phát điện Fadi FDP30SS3

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :PerkinsCông suất (KVA) :40Dung tích xilanh :3.3LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácTrọng lượng (kg) :900Kích thước (mm) :1870*850*1150Nhiên ...

Máy phát điện Fadi FDP40SS3

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :PerkinsCông suất (KVA) :40Dung tích xilanh :3.3LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácTrọng lượng (kg) :900Kích thước (mm) :1870*850*1150Nhiên ...

Máy phát điện Fadi FDP60SS3

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :PerkinsCông suất (KVA) :60Dung tích xilanh :3.3LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácTrọng lượng (kg) :1000Kích thước (mm) :1870*850*1150Nhiên ...

Máy phát điện Fadi NH-FD125CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :125Dung tích xilanh :5.9LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :1500Kích ...

Máy phát điện Fadi NH-FD150CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :150Dung tích xilanh :8.3LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :1800Kích ...

Máy phát điện Fadi NH-FD200CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :200Dung tích xilanh :8.3LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :2100Kích ...

Máy phát điện Fadi NH-FD30CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :30Dung tích xilanh :3.9LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :920Kích thước ...

Máy phát điện Fadi NH-FD500CS

Hãng sản xuất :FadiThông số máyđộng cơ :CumminsCông suất (KVA) :500Dung tích xilanh :18.9LHệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 Phađiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từTrọng lượng (kg) :5000Kích ...
Lọc kết quả theo Giá