6 kết quả tìm Máy phát điện Hejun
Hiển thị:

Máy phát điện Hejun HJ-1200

Models HJ-1200   đẦU PHÁT đIỆN HEJUN Tần số Hz 50 60     Công suất định mức KVA 1.0 1.2     điện áp V 220 Tốc độc quay v/ph 3000 3600     Hệ số công suất 1 Số pha 1 pha Sô dây 2 Cấp cách điện Cấp H đỘNG Cơ Model HJ156F   Loại động cơ Làm mát bằng gió ...

Máy phát điện Hejun HJ-2800

Models HJ-2800   đẦU PHÁT đIỆN HEJUN Tần số Hz 50 60     Công suất định mức KVA 2.2 2.5     điện áp V 220 Tốc độc quay v/ph 3000 3600     Hệ số công suất 1 Số pha 1 pha Sô dây 2 Cấp cách điện Cấp H đỘNG Cơ Model HJ-2800   Loại động cơ động cơ 4 thì, ...

Máy phát điện Hejun HJ-3500

Models HJ-3500   đẦU PHÁT đIỆN HEJUN Tần số Hz 50 60     Công suất định mức KVA 3.0 3.3     điện áp V 220 Tốc độc quay v/ph 3000 3600     Hệ số công suất 1 Số pha 1 pha Sô dây 2 Cấp cách điện Cấp H đỘNG Cơ Model HJ-3500   Loại động cơ động cơ 4 thì, ...

Máy phát điện Hejun HJ-6500AE3

Models HJ-6500AE3   đẦU PHÁT đIỆN HEJUN Tần số Hz 50 60     Công suất định mức KVA 6.0 6.5     điện áp V 220 Tốc độc quay v/ph 3000 3600     Hệ số công suất 0.8 Số pha 3 pha Sô dây 2 Cấp cách điện Cấp H đỘNG Cơ Model HJ-6500AE3   Loại động cơ động cơ ...

Máy phát điện Hejun HJ-6500SE

Models HJ-6500SE   đẦU PHÁT đIỆN HEJUN Tần số Hz 50 60     Công suất định mức KVA 5.0 5.5     điện áp V 220 Tốc độc quay v/ph 3000 3600     Hệ số công suất 1.0 Số pha 1 pha Sô dây 2 Cấp cách điện Cấp H đỘNG Cơ Model HJ-6500AE3   Loại động cơ động cơ ...

Máy phát điện Hejun HJGF-2500

Models HJGF 2500   đẦU PHÁT đIỆN HEJUN Tần số Hz 50 60     Công suất định mức KVA 2.2 2.6     điện áp V 220 Tốc độc quay v/ph 3000 3600     Hệ số công suất 1 Số pha 1 pha Sô dây 2 Cấp cách điện Cấp H đỘNG Cơ Model HJGF 2500   Loại động cơ Làm mát ...
Lọc kết quả theo Giá