3 kết quả tìm Máy phát điện Hitachi
Hiển thị:

Máy phát điện Hitachi 3,5KVA

đặc tính sản phẩm Kiểu máy Nhiên liệu Dung tích bình nhiên liệu (lít) Dung tích dầu bôi trơn Thời gian chạy liên tục (h) đầu ra Hệ thống khởi động Vỏ máy Tính năng khác Máy phát điện 1 pha Xăng 18 0.6 -- 220/240 V đề nổ Giật nổ Không -- Thông tin ...

Máy phát điện Hitachi 4KVA

đặc tính sản phẩm Kiểu máy Nhiên liệu Dung tích bình nhiên liệu (lít) Dung tích dầu bôi trơn Thời gian chạy liên tục (h) đầu ra Hệ thống khởi động Vỏ máy Tính năng khác Máy phát điện 1 pha Xăng 18 0.6 -- 220/240 V đề nổ Giật nổ Không -- Thông tin ...

Máy phát điện Hitachi 2,4KVA

đặc tính sản phẩm Kiểu máy Nhiên liệu Dung tích bình nhiên liệu (lít) Dung tích dầu bôi trơn Thời gian chạy liên tục (h) đầu ra Hệ thống khởi động Vỏ máy Tính năng khác Máy phát điện 1 pha Xăng 11 0.6 -- 220/240 V đề nổ Giật nổ Không -- Thông tin ...
Lọc kết quả theo Giá