42 kết quả tìm Máy phát điện Shangchai
Hiển thị:

Máy phát điện Shangchai GF-S20

Hãng sản xuất:
Shangchai

Máy phát điện Shangchai GF-S100

Model SHANGCHAI GF – S100 Công suất Liên tục 125 - Dự phòng 138 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S12

Model SHANGCHAI GF – S12 Công suất Liên tục 14 - Dự phòng 15 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S15

Model SHANGCHAI GF – S15 Công suất Liên tục 17 - Dự phòng 19 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S150

Model SHANGCHAI GF – S150 Công suất Liên tục 169 - Dự phòng 188 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S180

Model SHANGCHAI GF – S180 Công suất Liên tục 225 - Dự phòng 250 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S200

Model SHANGCHAI GF – S200 Công suất Liên tục 250 - Dự phòng 275 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S24

Model SHANGCHAI GF – S24 Công suất Liên tục 27 - Dự phòng 30 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S250

Model SHANGCHAI GF – S250 Công suất Liên tục 313 - Dự phòng 344 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S30

Model SHANGCHAI GF – S30 Công suất Liên tục 38 - Dự phòng 41 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S300

Model SHANGCHAI GF – S300 Công suất Liên tục 350 - Dự phòng 375 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S350

Model SHANGCHAI GF – S350 Công suất Liên tục 400 - Dự phòng 438 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S40

Model SHANGCHAI GF – S40 Công suất Liên tục 50 - Dự phòng 56 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S400

Model Shangchai GF-S400 Công suất Liên tục 450 - Dự phòng 500 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...

Máy phát điện Shangchai GF-S450

Model SHANGCHAI GF – S450 Công suất Liên tục 500 - Dự phòng 563 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ China ...
Lọc kết quả theo Giá