46 kết quả tìm Máy phát điện Stream Power
Hiển thị:

Máy phát điện Stream Power C1000-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1000 D5 938.75 1041.25 220/380 50 4230x1756x2248 6890 ...

Máy phát điện Stream Power C100-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C100 D5 90 100 220/380 50 1920x1050x1438 1195 ...

Máy phát điện Stream Power C1100-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1100 D5 1000 1110 220/380 50 4469x1755x2248 7488 ...

Máy phát điện Stream Power C1100-D5B

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1100 D5B 1028.75 1132.5 220/380 50 4479x1854x2194 8466 ...

Máy phát điện Stream Power C110-D5B

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C110 D5B 100 110 220/380 50 2220x1050x1577 1280 ...

Máy phát điện Stream Power C11-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C11 D5 10 11 220/380 50 1300x730x1130 361 ...

Máy phát điện Stream Power C1250-D5A

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1250 D5A 1125 1250 220/380 50 4387x2083x2228 8615 ...

Máy phát điện Stream Power C125-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C125 D5 112.5 125 220/380 50 2220x1050x1577 1280 ...

Máy phát điện Stream Power C1400-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1400 D5 1256.25 1400 220/380 50 5283x2066x2233 9960 ...

Máy phát điện Stream Power C150-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C150D5 136.25 150 220/380 50 2220x1050x1577 1390 ...

Máy phát điện Stream Power C15-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C15 D5 13 15 220/380 50 1300x730x1130 370 ...

Máy phát điện Stream Power C1675-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1675 D5 1406.25 1675 220/380 50 5637x2250x2250 11300 ...

Máy phát điện Stream Power C1675-D5A

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C1675 D5A 1500 1675 220/380 50 5637x2250x2250 11300 ...

Máy phát điện Stream Power C2000-D5

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C2000 D5 1875 2062.5 220/380 50 5828x2270x2550 15245 ...

Máy phát điện Stream Power C200V-D5S

Model Công suất ( KVA ) điện áp ( V ) Tần số ( Hz) Kích thước ( mm ) Khối lượng ( Kg ) Liên tục Dự phòng C200V D5S 185 203.75 220/380 50 2427x1000x1685 1870 ...
Lọc kết quả theo Giá