18 kết quả tìm Máy phát điện Yamaha
Hiển thị:

Máy phát điện Yamaha ET950

Hãng sản xuất:
Yamaha

Máy phát điện Yamaha EF1000iS

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 0.9 KVA – 1.0 KVA Loại động cơ máy phát điện

Máy phát điện Yamaha EF1000

Công suất (kVA): 0.9KVA Tần số(Hz): 50HZ Tốc độ(vòng/phút): 0 Trọng lượng (kg) : 25 Tiêu hao nhiên liệu 0,6L/H

Máy phát điện Yamaha EF2000iS

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 1.6 KVA –2.0 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì MZ80

Máy phát điện Yamaha EF6600

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 5.0 KVA – 5.5 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì MZ360 Số pha1 Số xilanh2

Máy phát điện Yamaha EF2400IS

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 2.0 KVA –2.4 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì MZ175 Số pha1 Số xilanh2

Máy phát điện Yamaha EF2600FW

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 2.0 KVA – 2.3 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì MZ175 Số pha1 Số xilanh2

Máy phát điện Yamaha EF2800i

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 2.5 KVA –2.8 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì Số pha1 Số xilanh2

Máy phát điện Yamaha EF5200EFW

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 53.8 KVA – 4.5 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát

Máy phát điện Yamaha EF3000iS

Hãng sản xuất:
Yamaha

Máy phát điện Yamaha EF12000E

Công suất máy phát điện: 8.5 KVA – 10.0 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì Số xilanh2

Máy phát điện Yamaha EF5200FW

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 53.8 KVA – 4.5 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát

Máy phát điện Yamaha EF13000TE

Số pha máy phát điện Máy phát 1 pha Công suất máy phát điện: 8.5 KVA – 10.0 KVA Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ YAMAHA Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì Số pha 3 Số xilanh 2..

Máy phát điện Yamaha EF2600

Công suất(Prime Power)(kVA): 2.3KVA Tần số(Hz): 50HZ Tốc độ(vòng/phút): 0 Pha: 1Pha Hệ thống truyền động: Trọng lượng(Kg): 35Kg Nhiên liệu: Xăng

Máy phát điện Yamaha EF4000FW

Hãng sản xuất:
Yamaha
Lọc kết quả theo Giá