4 kết quả tìm Máy quét mã vạch KingPos
Hiển thị:

Máy đọc mã vạch KingPos SL-1300

Công nghệ quét : Laser 650nm
CPU : 32 bit

Máy quét mã vạch KingPos SO-1500

CPU : 32 bit
Tốc độ : 36 dòng / giây

Máy đọc mã vạch KingPos SL-1300W

Công nghệ quét : Laser 650nm
CPU : 32 bit

Máy quét mã vạch KingPos SI-2300

Công nghệ quét : Laser 650nm
CPU : 32 bit
Lọc kết quả theo Giá